Voorwaardelijke instructies gebruiken

Voorwaardelijke instructies zijn formules waarmee u extra categorieën in uw gegevensset kunt maken. Wanneer aan de voorwaarde is voldaan, wordt de nieuwe categorie aan de widget toegevoegd zonder de gegevensset zelf te wijzigen.
Als u bijvoorbeeld alleen bepaalde waarden wilt berekenen op basis van de voorwaarden die u definieert, kunt u met voorwaardelijke instructies alleen de interessewaarden opnemen. Er zijn verschillende voorwaardelijke instructies waarmee u criteria kunt evalueren en waarmee u alleen de relevante resultaten in uw widgets kunt weergeven.
Opmerking: Voorwaardelijke instructies worden alleen ondersteund voor meetwaarden en aggregaties en voor het retourneren van numerieke waarden.
IF
IF(Boolean_expression, <numeric expression 1>, <numeric expression 2>)

De functie IF evalueert een Booleaanse expressie. Wanneer de expressie waar is, wordt numeric expression 1 geretourneerd. Wanneer de uitdrukking onwaar is, wordt numeric expression 2 geretourneerd.

Voorbeeld:

IF(SUM([Total Printed Sheets]) < 10, 0, SUM([Total Printed Sheets]) )

Geneste IF-instructies worden ook ondersteund.

Voorbeeld:

IF(SUM([Total Printed Impressions]) < 100, 1, (IF(SUM([Total Printed Impressions]) < 1000, 2, 3) ) )

isNull
ISNULL(<numeric expression>)

De functie isNull retourneert true als de expressie geen gegevens bevat, of is Null. Deze functie kan worden gebruikt als voorwaarde binnen voorwaardelijke instructies.

Voorbeeld:

IF(ISNULL(SUM([Total Printed Impressions])), 0, SUM([Total Printed Impressions]) )

CASE
CASE
WHEN Boolean_expression THEN <result_expression>
[ ... ]
[ ELSE <else_result_expression> ]
END

De functie CASE evalueert Booleaanse expressies. Wanneer de expressie waar is, wordt het overeenkomstige result_expression geretourneerd. Als er geen overeenkomst wordt gevonden, wordt else_result_expression geretourneerd. Als er geen standaardwaarde is geretourneerd en geen waarden overeenkomen, wordt Null geretourneerd.

Voorbeeld:

CASE
WHEN COUNT([Job ID]) < 100 THEN 1
WHEN COUNT([Job ID]) < 1000 THEN 2
ELSE 3
END